151205_004_D8E_9457

Wedding Photographer | Harrie Liao 

---------------------------------------------------------------


這場是在冬天舉行的婚禮,
一群好友讓當天的氣氛熱了起來,
每個人笑起來都超級陽光,
讓天氣都暖和了起來,
好朋友們特別準備的影片更是讓新人們感動到邊哭邊笑,
非常喜歡這天,
是暖冬的好日子。151205_006_D8E_9468
151205_008_D8E_9477
151205_018_D75_5984
151205_026_D75_5998
151205_033_D75_6014
151205_053_D75_6034
151205_064_D75_6061
151205_086_D75_6088
151205_095_D8E_9561
151205_096_D8E_9563
151205_117_D75_6114
151205_134_D8E_9612
151205_139_D75_6134
151205_162_D8E_9657
151205_186_D8E_9710
151205_208_D8E_9741
151205_272_D8E_9803
151205_347_D8E_9926
151205_357_D8E_9947
151205_367_D8E_9958
151205_379_D8E_9972
151205_388_D8E_9990
151205_399_D8E_0003
151205_403_D8E_0010
151205_411_D8E_0025
151205_426_D75_6272
151205_458_D8E_0110
151205_467_D8E_0137
151205_469_D75_6316
151205_481_D75_6333
151205_494_D75_6356
151205_940_D8E_0902
151205_545_D8E_0263
151205_575_D8E_0306
151205_587_D8E_0319
151205_604_D8E_0344
151205_694_D8E_0504
151205_709_D75_6581
151205_524_D8E_0231
151205_653_D8E_0450